ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/20 У поступку јавне набавке добара мале вредности, за набавку електричне енергије

Датум: 18. Maj 2020 10:43 Категорија: Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/20 у поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 01/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије