Четврти разред

4-1  - Валентина Стојановић

4-2 - Мирјана Бачевић

4-3 - Гордана Каић