Одељењске старешине

1. разред 

       1. Маја Дерикравић
       2. Соња Денчић
       3. Јасмина Перовић

2. разред       

 1. Дејан Трмчић
 2. Данијела Алексић
 3. Дамир Барашин
3.  разред

 1. Валентина Стојановић
 2. Мирјана Бачевић
 3. Гордана Каић
4. разред

 1. Весна Станчић
 2. Гордана Јовановић
 3. Јелена Кубуровић

5. разред 

      1.  Јелена Говедарица
      2.  Снежана Рашевић
      3.  Јованка Урошевић

6.  разред

 1. Ненад Саковић
 2. Горан Теодоровић
 3. Милојица Словић
7. разред

 1. Миланка Јојић
 2. Емина Живковић
 3. Јелена Прекић Вућићевић

8. разред

       1. Ивана Глоговац
       2. Тамара Тешић
       3. Вања Павловић Луковић