Ученички парламент


Руководиоци: Татјана Мандић и Ненад Саковић
 
Ученички парламент школе чине ученици седмог и осмог разреда. Програмом се остварују циљеви и задаци образововања и васпитања. Ученички парламент се конституише на почетку наставне године, доноси свој програм рада и састаје се једном месечно и по потреби.