Форум театар

                                       


          Школске 2014/2015. године, у оквиру пројекта „Школа без насиља“ организован је Форум театар, у коме су учествовали ученици  старијих разреда. Форум театар је организован  у циљу смањења стопе насиља међу ученицима. Подстакао је активно укључивање ученика помажући им да разумеју проблем насиља из више различитих перспектива. На тај начин ученици су се припремали да предузму различите акције будући да су се смењивали у улогама насилника и жртве.
          Одзив ученика био је велики и они су се са задовољством укључивали у рад схватајући важност читавог пројекта. После неколико окупљања атмосфера у школи међу ученицима била је позитивнија, а евентуални проблеми решавани су превасходно разговором.  
          Форум театар одржаван је једном недељно од јануара 2015.  до јуна 2015. године. Ученици наше школе посетили су  чланове Форум театра ученика Основне школе „Филип Филиповиоћ“,  где су се упознали са принципима извођења и функционисања оваквог вида позоришта.
          Презентација Форум театра одржана је у Основној школи „Ђура Јакшић“  у одељењима старијих разреда.
          Форум театар су водиле учитељице Данијела Алексић и Маја Дерикравић.  
          Форум тетар ће наставити своје активности и у школској 2015/2016. години. 

          
                  

Кликни на слику и прегледај албум!