Форум театар

                                       


          У оквиру пројекта „Школа без насиља“ организован је Форум театар, у коме су учествовали ученици  старијих разреда. Форум театар је организован  у циљу смањења стопе насиља међу ученицима. Подстакао је активно укључивање ученика помажући им да разумеју проблем насиља из више различитих перспектива. На тај начин ученици су се припремали да предузму различите акције будући да су се смењивали у улогама насилника и жртве.
          Одзив ученика био је велики и они су се са задовољством укључивали у рад схватајући важност читавог пројекта. После неколико окупљања атмосфера у школи међу ученицима била је позитивнија, а евентуални проблеми решавани су превасходно разговором.  
          

          
                  

Кликни на слику и прегледај албум!