Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања


Чланови:

Зона Анђелковић, психолог
Драгана Бабочајић, педагог
Дамир Барашин, наставник разредне наставе
Валентина Стојановић, наставник разредне наставе
Јованка Урошевић, наставник математике
Јелена Трошић, наставник српског језика
Тамара Јелић, директор


Контакт особа: Тамара Јелић 0631044114


Основни циљеви и задаци заштите ученика од насиља у школи су:
А. Спречавање насиља (превенција)
Б   Интервенисање у случају појаве насиља у школи