Превенција злоупотребе психоактивних супстанци

У другом полугодишту, у одељењу V3, психолог и педагог су започеле реализацију радионица на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци. Психолог је претходно похађала акредитовани програм „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“. Према овом програму, планирано је да се садржај добијен у водичу за организовање радионица реализује у 12 школских часова.

Модел „Заједничко учење у акцији“, који се налази у основи овог приступа учења о психоактивним супстанцама, заснован је на оснаживању деце и младих људи. Модел рада им пружа шансу да искажу своје мисли и жеље, да буду саслушани и да предузимају акције. Активно учествовање деце је од суштинског значаја у многим активностима. Овај приступ охрабрује децу да доносе неке кључне одлуке, при чему наставници успостављају границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције. У овом приступу подстиче се и укључивање родитеља.
Приступ у раду са ученицима наглашава емотивни аспект учења, који има за циљ развијање емоционалне интелигенције. Ученици ће радити у мањим групама. Током примене овог приступа, деца ће истраживати једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим следи размена са другим групама о томе шта су научили о психоактивним супстанцама. На крају, информације које су прикупили на тај начин представљају у школи.
 
Теме за радионице:

 1. разумевање сопствених осећања
 2. разумевање утицаја вршњака
 3. разумевање и управљање ризицима
 4. учење рада у групама
 5. предлагање идеја, избор теме и формирање група
 6. сакупљање/прикупљање нових информација
 7. сакупљање/прикупљање нових информација
 8. подношење извештаја
 9. припремање за акцију (први део)
 10. припремање за акцију (други део)
 11. предузимање акције
 12. размишљања о часу/разматрање часа