Шта ми радимо?     Сандуче поверења

Направили смо још једно сандуче поверења!
Постављено је на првом спрату, испред канцеларије пп-службе.

Упутство за коришћење сандучета стоји у свакој учионици.

Тим , на састанцима, даје смернице и одговоре на постављена питања из сандучета.


 Одговоре, са назначеном шифром, излажемо на паноу поред сандучета.


     

Акција  ,, Дан позитивне поруке!“
 
Вршњачки тим је организовао акцију ,, Дан позитивне поруке!“  којом су позвани родитељи да напишу поруке које промовишу ненасиље и позитиван систем вредности.

 Анкета о заступљености насиља у школи


Ученици су припремили питања која ће бити постављена у анкети. 

Желимо да добијемо информације од што већег броја ученика и сазнамо какво је њихово мишљење и у којој мери су приметили или искусили било
који вид насиља.
   Слике говоре више од речи!