Лоше стране интернета

Вршњачким насиљем путем интернета назива се: подстицање групне мржње, напади на приватност, узнемиривање, праћење, вређање, несавестан приступ штетним садржајима и ширење насилних и увредљивих коментара. Оно може укључивати још и слање окрутних, злобних, некада претећих порука, као и креирање интернет страница које садрже  приче, цртеже, слике и шале на рачун вршњака.
 
Лоше стране интернета
-           доступност и злоупотреба туђих података
-           spam
-           cyberbulling
-           експлицитни садржаји којима није ограничен приступ
-           дезинформације
-           агитација
-           крађа индентитета
-           преваре, проневере
-           немогућност повлаћења садржаја
-           вируси
-           злоупотреба података и информација
-           стварање лажне слике  о догађајима и личностима
-           претње
-           трговина људима (trafficking)
-           неограничена могућност злостављања
-           недовољно правна регулатива заштите