Медијација

Медијација представља начин решавања конфликта и превазилажења неспоразума у коме се неутрална, трећа страна (стране) појављује у улози медијатора, тј. посредника између сукобљених страна
Циљ медијације је да се конфликту приђе на конструктиван начин и дође до заједничког решења око кога постоји сагласност.
Школски медијатори су одрасли и деца који помажу да се конструктивно реше конфликти у школи или одељењу
Медиајтори помажу својим друговима да сагледају проблеме које имају, открију разлоге због којих долази до конфликата, расту и развијају се учећи на непосредном искуству, да живе заједно упркос међусобним разликама.
Вештине потребне за медијацију:

  • Вештина активног слушања,
  • Вештина изражавања својих потреба без оптуживања, критиковања и етикетирања других,
  • Вештинепреговарања којима се процес усмерава ка позитивном исходу уз поновно успостављање поверења
  • Процедуре и правила којима се уводи ред у понашање и односе међу странама у процесу медијације
 
Учешће у медијацији је добровољно са обе стране
Медијатор  помаже  странама у сукобу да реше проблем. Он не решава проблем уместо њих.
Размена током медијације је поверљива, тј. оно што је речено остаје између медијатора и страна у сукобу.
Медијатори се усмеравају на оно што може да се уради (конструктивно решење), а не на оно што је било, оптужујући једну или другу страну.
Чак и када у току медијације стране у сукобу говоре искључиво о ономе што је било, медијатор  то преводи на језик ‘’сада и овде’’
Шта је то што обема странама треба (потребе)
На који начин можемо сада да их задовољимо (захтеви и могућа решења)
Медијатор никако не сме да се појављује као: пристрасни посредник, саветодавац
интерпретатор, кочничар  или  утописта
 
Овако медијатор помаже у медијацији
Тестира реалност
Подржава процес
Отвара различите могућности
Неутрална трећа страна
Активни слушалац
 
Добит за школу
Сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за дешавања у њој
Учење нових начина решавања конфликата,
Међусобно поштовање и уважавање,
Смањује се тензија између одраслих и деце/младих,
Мање времена проводе водећи рачуна о дисциплини у школу,
Бољи услови за рад, атмосфера и самим тим резултати који  се односе на образовну и васпитну функцију школе
 
Добит за децу/младе
-постају активни у процесу решавања проблема,
-усвајају конструктивне моделе понашања,
-преузимају већу одговорност за решавање проблема који постоје међу њима,
-схватају да интервенције одраслих нису увек неопходне.