Вршњачки тим


Вршњачки тим за вас и нас
(читајте у ,, Ђурином одмору")

--------------------------------------------------------------------------------------------
Вршњачки тим чини  група ученика, изабраних од стране својих вршњака,  чији је циљ да промовишу ненасиље, толеранцију и да представљају медијаторе у превенцији насиља у основној школи. Тим је део пројекта “Школа без насиља“ који има за циљ да допринесе смањивању насиља, злостављања и занемаривања деце у основним школама, са идејом да ученици буду активно укључени у превенцију насиља у својој школи.

Циљ Вршњачког тима је да спречава насиље, да чини добро ђацима, људима, шири толеранцију, разуме различитост и промовише вредности као што су сарадња, међусобна подршка и помоћ. Тим се оснажује да у евентуалним ''кризним ситуацијама'', мотивише вршњаке да се укључе у решавање проблема и спречавање сваког вида насиља. Шта ми радимо?

 Медијација

 Лоше стране интернета

Активности Вршњачког тима за 2015/2016. годину

 План рада Вршњачког тима за 2016/2017. годину

 Чланови Вршњачког тима

 Вршњачки тим за школску 2017/2018. годину

Вршњаци су вредни у другом полугодишту школске 2017/2018. године