Школа без насиља

Основно-школски узраст је, нажалост, често повезан са различитим облицима насиља: од кажњавања, преко репресивног дисциплиновања, до разних облика вршњачког насиља, попут оговарања, ширења лажи о другима, искључивања из заједнице вршњака, ударања и сл.

Наша школа је ушла у пројекат „Школа без насиља“ школске 2012/13.године, од када је реализован велики број различитих активности и едукативних радионица за запослене, ученике и родитеље. Главни циљ овог програма јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. 
 
Чланови Тима за реализацију програма:

 • Тамара Јелић, директор
 • Драгана Бабочаић Фридл, педагог
 • Зона Анђелковић, психолог
 • Дамир Барашин, учитељ
 • Данијела Алексић, учитељ
 • Јелена Трошић, наставник српског језика
 • Јелена Говедарица, наставник енглеског језика
 • Јованка Урошевић, наставник математике
 • Снежана Рашевић, наставник техничког и информатичког образовања
 • Миланка Јојић, наставник техничког и информатичког образовања
 • у току године члановима тима ће се прикључити школски полицајац, родитељ и један члан помоћно-техничког особља