Распоред писмених задатака и писмених провера знања дужих од 15 минута за школску 2019/2020. годину, од I до IV разредаРАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ 1. ПОЛУГОДИШТЕ