Распоред писмених задатака и писмених провера знања дужих од 15 минута за школаку 2018/2019. годину, од I до IV разредаРАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА ЗА ШКОЛЛСКУ 2018/2019. ГОДИНЕ 2. ПОЛУГОДИШТЕ